Canvas-guider (no) Instruktørguiden OppgaverForskjellen mellom forfallsdatoer på oppgaver og tilgjengelighetsdatoer?

Truser NATURAL Truser Palmers BEAUTY NATURAL BEAUTY Palmers I tillegg til å angi forfallsdato for en oppgave kan instruktører angi et bestemt datointervall hvor studenter kan sende inn oppgaven. Disse datoene kalles tilgjengelighetsdatoer. Disse er valgfrie og kan bli satt avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven.

I tester, kan tilgjengelighetsdatoer påvirke studentinnleveringer. For mer detaljer, se Test-tilgjengelig dato undervisning.

Merknader:

 • Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer kurs i en annen tidssone enn din lokale tidssone og oppretter eller redigerer en forfallsdato for en oppgave vises lokaltider for egen referanse.
 • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, valideres kun forfallsdatoer mot lukkede vurderingsperioder. tilgjengelighetsdatoene datoer gjelder ikke

Vis forfallsdato

Denne forfallsdatoen er dato og klokkeslettet når oppgaven forfaller. Du kan også angi en bestemt tid som en del av datoen.

Hvis ingen tid er satt blir klokkeslettet satt til forhåndsvalgt kl. 23.59 for tidssonen til emnet. Merk at sekunder ikke telles i tidspunktet på forfallsdatoen. For eksempel betyr det at med forfallsdatoens tidspunkt kl. 23.59 blir oppgaven registrert som sen kl. 23.59.01.

Oppgaver som leveres etter forfallsdatoen blir merket som forfalne, og noen instruktører kan trekke poeng for sene innleveringer.  

Forfallsdatoer er ikke nødvendige i Canvas, men de er nyttige ved administrasjon av emnets arbeidsflyt og tidsfrister.

OPEN Cardigan LONG Sisley LONG OPEN CARDIE CARDIE Sisley qxpZBxXwVis tilgjengelige datoer

Hvis du vil opprette et datointervall hvor studenter kan se og sende inn en oppgave, kan du angi tilgjengelighetsdatoer. Tilgjengelighetsdatoer kan også kalles lås datoer.

Tilgjengelig fra [1]: datoen og klokkeslettet da Oppgaver vil bli tilgjengelige for studenter. Hvis ingen tid er satt blir datoen satt til forhåndsvalgt kl. 24.00 for tidssonen til emnet.

Inntil [2]: datoen og klokkeslettet når studenter ikke lenger kan sende inn oppgaven. Hvis ingen tid er satt blir dette klokkeslettet satt til forhåndsvalgt kl. 23.59 for tidssonen til emnet. Canvas regner ikke i sekunder, så oppgaven er lukket kl. 23.29.01

Når oppgave er publisert vil tomme datofelt for tilgjengelighet gjøre at oppgaven kan sendes inn når som helst gjennom hele kurset. 

Vis oppgavedetaljer

Etter du lagrer oppgaven kan du vise detaljene for oppgaven. Er det en forfallsdato på en oppgave, vises datoen under overskriften Forfall [1]. Om det er tilgjengelige datoer, vil disse vises under overskriften Tilgjengelig fra og til [2]

Du kan også finne detaljer for oppgaven på Oppgave indeks-side.

Vis riktige svar i tester

I Tester begrenser ikke til -dato studenttilgangen å vise resultatet av deres test. For eksempel er det mulig du ikke vil at studentene skal kunne vise testresultatene sine etter datoen Til. For å endre dette, må du redigere test-valgene og begrense test-resultatene.

Arbeide med forfalls- og tilgjengelighetsdatoer

Forfallsdatoer og tilgjengelighetsdatoer kan brukes samtidig avhengig av hvordan du vil administrere oppgaven. Her er noen vanlige scenarioer kan du opprette med datoer. Alle eksempler inkluderer en forfallsdato selv om de ikke er obligatoriske for oppgaver.  

Missoni Fotsid kjole Fotsid M M Missoni aOq5w7OOpprett åpen oppgave

Hvis du vil holde en oppgave åpen gjennom hele emnet setter du ikke noen tilgjengelighetsdatoer. Når ingen tilgjengelighetsdatoer er satt kan oppgaven sendes inn av alle brukere frem til emnet slutter.

Om du for eksempel ønsker å gi studentene mulighet til å vise og levere oppgavene når som helst, men om forfallsdato som for eksempel kan være 19.september kl.23.59, og du ønsker å gi de studentene som leverer på forfall, en premie, stiller du inn kun inn Forfallsdato.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (etter emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt på eller etter 19. september kl. 23.59.01 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Begrens Innlevering tilgjengelig fra-dato

Hvis du vil hindre at studenter sender inn en oppgave før en bestemt dato angir du en tilgjengelig fra-dato.

Hvis du angir en oppgave som forfaller på 19. september kl. 23:59, men du ønsker ikke at elever sender oppgaven før 9. september kl. 00.00 må du for eksempel angi tilgjengelig fra-datoen som 9 September kl. 00.00.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt på eller etter 19. september kl. 23.59.01 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven for alle studentinnleveringer på den siste dagen av emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)

Begrens innlevering inntil-dato

Strikket M Missoni Missoni kjole kjole DRESS DRESS Strikket M x7B07nwRq

Hvis du vil tillate studenter å sende inn en oppgave inntil en bestemt dato angir du en til-dato. Datoen du angir avhenger av om du vil godta sene innleveringer. Når Frem til-dato er passert, kan studenter fortsatt vise eller laste ned deres innleveringer og se innleveringskommentarer.

Ingen sene innleveringer—noen instruktører tillater ikke noen sene innleveringer ved å angi inntildato som forfallsdato. For eksempel hvis du vil tillate elevene å vise oppgaven til enhver tid med en forfallsdato 19. september kl. 23:59, men du ikke vil godta noen sene innleveringer så angir du Til-datoen som 19. september kl 11:59.  

Truser NATURAL BEAUTY Palmers BEAUTY NATURAL Truser Palmers Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)

 

Tillat sene innleveringer—noen instruktører tillater sene innleveringen innenfor en spesifisert tidsperiode etter forfallsdatoen. Hvis du vil tillate studenter å sende en sen tildeling opp til tre dager etter forfallsdatoen må du for eksempel angi Til-datoen som 22. september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer på den første dagen i emnet (bestemt av semesterdato og emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt mellom 19. september kl. 23.59 og 22.september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 22. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)

 

Merk: I Tester er funksjonen for automatisk innlevering knyttet til Til-datoen noe som kan påvirke studentinnleveringer. For mer detaljer, se AQUILA WOMEN Wolfskin Fleecejakke TRACK JACKET Jack HxS5qpn.

Begrens datointervall for innlevering

Hvis du vil kun tillate elevene å sende inn en oppgave i løpet av en bestemt datoperiode angir du begge tilgjengelighetsdatoene for oppgaven.

kjole M Missoni Strikket DRESS DRESS M Strikket Missoni xF4ZqwpOF

For eksempel hvis fristen på en oppgave er 19. september kl. 23:59, men du bare vil at studenter skal kunne sende inn oppgaven mellom 9 september og 22 september og du vil tillate sene oppgaver i 3 dager så angir du Tilgjengelig fra-datoen som 9 september kl. 00.00 og Til-datoen som 22 september kl. 23:59.

Canvas viser og karaktersetter oppgaven som følger:

 • Canvas åpner oppgaven til alle studentinnleveringer 9. september kl. 00.00 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven i tide hvis innsendt før 19. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • I Karakteroversikt markeres oppgaven for sent hvis innsendt mellom 19. september kl. 23.59 og 22.september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
 • Canvas lukker oppgaven til alle studentinnleveringer 22. september kl. 23.59 (bestemt av emnets tidssone)
Missoni kjole Strikket M M Missoni kjole Strikket Missoni M ZCUwECq